Özel Oturum

ÖZEL OTURUM

 

TARİH: 12 Mayıs 2018 Cumartesi, 10:00 -12:30

YER: İbrahim Üzümcü Konferans Salonu, Göztepe Yerleşkesi

 

 

 

BÖLGE BİLİMİ ALANINDA ULUSLARARASI YAYIN YAPMAK:

KRİTİK FAKTÖRLER, FIRSATLAR VE TUZAKLAR

 

MODERATÖR:

Prof. Dr. Tüzin Baycan, İTÜ Öğretim Üyesi ve BBTMK Başkanı

 

 

10:00-10:20                Uluslararası Yayın Yapmada Kritik Faktörler

                                   Prof.Dr. Tüzin Baycan, İstanbul Teknik Üniversitesi

 

10:20-10:40                 Uluslararası Yayın Yaparken Kaliteyi ve Etkiyi Yükseltmek: Fırsatlar ve Engeller

                                    Doç.Dr. Burhan Can Karahasan, Piri Reis Üniversitesi

 

10:40-11:00                Uluslararası Yayın Piyasası ve Güncel Sorunlar

                                   Prof.Dr. A. Suut Doğruel, Marmara Üniversitesi

 

11:00-11:20                Bölge Biliminde Araştırma ve Yayın İçin Potansiyel Konular

                                   Prof.Dr. Vedia Dökmeci, İstanbul Teknik Üniversitesi

 

11:20-12:30                Genel Tartışma

 

 

18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi’nde Kongre Programı içinde bölge biliminde uluslararası yayın yapma koşulları, uluslararası yayın piyasası ve güncel sorunların tartışılacağı “Bölge Bilimi Alanında Uluslararası Yayın Yapmak: Kritik Faktörler, Fırsatlar ve Tuzaklar” konulu bir Özel Oturum düzenlenecektir. Bu Özel Oturum’un amacı özellikle son yıllarda hızla genişleyen yayın piyasasında genç araştırmacıların karşılaşabilecekleri sorunların tartışılması için bir ortam sağlamaktır.

 

Akademik dünyada yayın yapmak artık profesyonel kararların alınmasını gerektiren bir sürece dönüşmüştür. Araştırma sorusu/soruları kararından başlayarak, literatürün kullanılması, hazırlanan çalışmanın nasıl sunulabilecek bir formata getirileceği, yayın ortamının (dergi, kitap, editörlü kitap vd.) nasıl belirleneceği kararları büyük belirsizlikler altında verilmektedir. Ayrıca, yayın ortamı, bir iş piyasası yarattığı için kaliteyi tehdit eden tuzaklarla doludur. Düzenlenecek Özel Oturum’da, bu sürecin nasıl iyileştirilebileceği ve mesleğin ilk aşamasındaki araştırmacıların yayın yapma sürecini nasıl yönetebilecekleri konusunun derinlemesine tartışılması hedeflenmektedir. Bu tartışmalarda öncelikle bölge bilimine özgü sorunlara yer verilecektir.


Bu sayfa 18. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ tarafından en son 06.05.2018 20:38:12 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM