Konular

KONU BAŞLIKLARI

Bölge bilimi
Bölgesel ekonomi
Bölgesel kalkınma
Bölgesel büyüme ve yakınsama
Kent ekonomisi
Mekansal ekonomi
Bölge planlama, kentsel planlama
Bölgesel politikalar
Bölgesel ekonomik faaliyetlerin mekansal dağılımı
Gayrımenkul talebi
Bölgesel göç ve nüfus
Bölgesel işgücü piyasaları
Gayrımenkul arzı ve piyasalar
Ulaşım talebi, arzı ve kentsel tıkanıklık 
Ulaşım planlaması
Kent ve kır ekonomisinde finansman
Arazi kullanımı ve diğer düzenlemeler
Kamu tesisleri mekan analizi
Bölgesel kalkınma planlaması ve politikası
Mekansal ekonometri ve bölgesel modeller
Mekan seçimi ve mekansal dışsallıklar
Yığınlar ve kümeler
Bölgesel esneklik/dayanıklılık
Bölge bilimi ve "big data"
Bölgesel gelişmede Ar-Ge ve inovasyon
Girişimcilik ve bölgesel gelişme
Üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rolü
Bölgesel girdi-çıktı analizi
Bölge bilimi ve planlamada yeni gelişmeler
İklim değişikliği ve çevre
Sosyal ağlar, sosyal sermaye ve yerel ekonomik kalkınma
Yerel yönetimler ve bölgesel kalkınma
Gelir dağılımı, yoksulluk, sosyal Politikalar ve sosyal İçerme
Bölgesel yatırımlar
Bölgesel regülasyonlar
Sanayi politikaları ve sanayinin yer seçimi


Bu sayfa 18. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ tarafından en son 15.02.2018 17:30:46 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM