18. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ